از شدت آلام همکاری اقتصادی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری

از شدت آلام: همکاری اقتصادی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری بین الملل کاهش مشارکت مشارکت مردم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

گت بلاگز اخبار اجتماعی با عوض کردن ساعت رسمى کشور ساعت پروازها عوض کردن نمى‌کند

مدیر روابط عمومى شرکت هواپیمایى کشورى از انجام پروازها طبق برنامه و وقت درج شده است در بلیت ها خبر داد. 

با عوض کردن ساعت رسمى کشور ساعت پروازها عوض کردن نمى‌کند

با عوض کردن ساعت رسمى کشور ساعت پروازها عوض کردن نمى کند

عبارات مهم : تنظیم

مدیر روابط عمومى شرکت هواپیمایى کشورى از انجام پروازها طبق برنامه و وقت درج شده است در بلیت ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا جعفرزاده گفت: نظر به اینکه مقرر است ساعت رسمى کشور از ساعت ٢٤ امشب ٣٠ شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود؛ مورد نیاز است مسافران پروازهاى داخلى و خارجى ضمن تنظیم ساعت خود با ساعت رسمى کشور برنامه هاى خود را بر أساس وقت درج شده است در بلیت هاى هواپیما انجام داده و در فرودگاه ها حضور یابند.

با عوض کردن ساعت رسمى کشور ساعت پروازها عوض کردن نمى‌کند

واژه های کلیدی: تنظیم | برنامه | هواپیما | فرودگاه | هواپیما | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog